Stavební dozor

Prováděné činnosti

Stavebně architektonický dozor provádíme většinou jednou týdně návštěvou na stavbě. Na tento kontrolní den (KD) je směřována většina jednání a konzultací s investorem a dodavatelem stavby. Předávají se doplňující výkresy, nebo pokyny. Provádějí se jednání se subdodavateli. Posuzují se vzorky materiálů a pod. Důležitou složkou je přebírání konstrukcí a nebo děl, které budou později nenávratně znepřístupněny. Například základová spára, nebo armování stropů.

Technický dozor neprovádíme. Ten je nutný jen v případě nedůvěry investora k dodavateli. Provádí se kontrola materiálů, dodací listy, Množství odvezené a přivezené zeminy a pod.

Je nutné si uvědomit, že architekt se po celou dobu stavby stává jakýmsi advokátem, který hájí zájmy klienta, tedy investora. Má na tom celkem logicky také zájem, protože realizuje to, co s investorem pracně dali dohromady. Přináši mu to uspokojení aje to jeho vizitka pro další práci.

Naprosto dokonalá je situace, kdy si padnou do oka všichni z tohoto nemanželského troúhelníku, ale je to velmi nebezpečná situace, ve které architekt musí zůstávat stále ve střehu, aby neusnul na vařínech. I ten nejhodnější dodavatel má potom tendence toho využít. 

Stránka vygenerována 25. 6. 2024 7:54:03 za 3 ms.